இணைய நிர்வாகத்தில் சைபர் விதிமுறைகள் மற்றும் நெறிமுறைகள்

டிஜிட்டல் மயமாக்கலின் சகாப்தம் தினசரி நடவடிக்கைகளை எளிதாக்கியுள்ளது, ஆனால் அதன் பயனர்கள் எவ்வளவு வலுவாக பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள்? இணைய நிர்வாகத்தில் இணைய விதிமுறைகள் மற்றும் நெறிமுறைகள் தொடர்பான விதிமுறைகள் மற்றும் விதிமுறைகள் என்ன? டிஜிட்டல் மாற்றம் பல இணைய பாதுகாப்பு சவால்களை உருவாக்கியுள்ளது, அவை நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட கட்டமைப்பு மற்றும் உலகளாவிய பாதுகாப்பு விதிமுறைகளைக் கோருகின்றன. அனைவருக்கும் பாதுகாப்பான டிஜிட்டல் இடத்தை உறுதி செய்யும் இணைய பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் மற்றும் வழிமுறைகளுக்கான கட்டமைப்பை சைபர் விதிமுறைகள் மற்றும் இணைய நிர்வாகம் வழங்குகிறது. இணைய நிர்வாகத்தை திறம்பட பயன்படுத்துவதற்கு கொள்கை கோட்பாடுகளை வரையறுக்க தேவையான மதிப்புகள் மற்றும் நேர்மறையான செயல்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளியைக் குறைப்பதில் சைபர் விதிமுறைகள் முக்கியமானவை. எந்தவொரு தீங்கிழைக்கும் தாக்குதலிலிருந்து பயனர்களைப் பாதுகாப்பதற்குத் தேவையான சர்வதேச விதிகள் மற்றும் பொறுப்புக்கூறலையும் அவை வரையறுக்கின்றன.

பல்வேறு இணைய பாதுகாப்பு சிக்கல்கள் காரணமாக சைபர்ஸ்பேஸை ஒழுங்குபடுத்துவதில் பல்வேறு சவால்கள் உள்ளன. சைபர் பாதுகாப்பு தொடர்பான இடர்களை நிர்வகிப்பதற்கும் நாடுகள், நிறுவனங்கள், பயனர்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர் குழுக்களுக்கு இடையே ஒத்துழைப்பை வளர்ப்பதற்கும் விதிமுறைகள், தன்னார்வ தரநிலைகள், வழிகாட்டுதல்கள், சிறந்த நடைமுறைகள் மற்றும் திறன் மேம்பாடு ஆகியவற்றைப் பற்றி சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.

IIGF21 விவாதிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது: பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள அரசாங்கங்கள் மற்றும் குடிமக்களின் வெவ்வேறு தேவைகள் மற்றும் விருப்பங்களை சர்வதேச தரநிலைகள் எவ்வாறு நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும்? ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அணுகுமுறை மற்றும் நிலையான நடைமுறைகள் என்னவாக இருக்கும்? சைபர்ஸ்பேஸைப் பாதுகாப்பானதாக்க மேற்கொள்ளப்படும் பல்வேறு முயற்சிகளில் இருந்து இந்தியா என்ன கற்றுக்கொண்டது? வெவ்வேறு பங்குதாரர்களின் பங்கு என்னவாக இருக்க வேண்டும்? தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் தேசிய அரச தாக்குதல் நடத்துபவர்களுக்கு உதவி செய்யும் தனியார் துறை நிறுவனங்களைச் சமாளிக்க என்ன செய்ய முடியும்? இணைய ஆளுகைக்கு ஆதரவாக உலகளாவிய மதிப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் அதே நேரத்தில் கலாச்சார பன்முகத்தன்மையை நாம் பராமரிக்க முடியுமா? தொழில்நுட்ப சமூகம் முதல் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் மற்றும் பயனர்கள் வரை பல்வேறு இணையப் பங்குதாரர்களுக்கான நடைமுறை வழிகாட்டும் கொள்கைகளாக இந்த மதிப்புகளை எவ்வாறு மொழிபெயர்க்கலாம்? உலகளாவிய இணைய விதிமுறைகள் மற்றும் இணைய நிர்வாகத்தைச் சுற்றியுள்ள தனியுரிமை விதிமுறைகளில் தற்போதைய மற்றும் எதிர்கால போக்குகள் என்ன?

IIGF 21 ஆனது, இந்தியாவின் முயற்சிகள் மற்றும் அதன் இணைய பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை மேம்படுத்துவதில் முன்னோக்கி செல்லும் வழியை முன்னிலைப்படுத்த ஒரு தளத்தை வழங்கும் மற்றும் பல்வேறு பங்குதாரர்களை உள்ளடக்கி உலகளாவிய இணைய நிர்வாகத்தில் இந்தியா எவ்வாறு முன்னணி சக்தியாக இருக்க முடியும். இது சைபர்ஸ்பேஸில் மனித உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதன் அவசியத்தை ஆராயும் மற்றும் அனைவருக்கும் பாதுகாப்பான மற்றும் ஆரோக்கியமான டிஜிட்டல் சூழலை உருவாக்க வேண்டும்.