பட்டறைக்கு அழைப்பு

இந்தியா IIGF 2022 க்கான பட்டறைகளுக்கான அழைப்பு மூடப்பட்டுள்ளது

  1. பட்டறை முன்மொழிவுக்கு அழைப்பு இங்கே கிளிக் செய்யவும்
  2. பட்டறை முன்மொழிவை சமர்ப்பித்தல் இங்கே கிளிக் செய்யவும்