தனியுரிமை கொள்கை

உங்களை தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காண அனுமதிக்கும் (பெயர், தொலைபேசி எண் அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரி போன்றவை) IIGF உங்களிடமிருந்து எந்த குறிப்பிட்ட தனிப்பட்ட தகவலையும் தானாகப் பிடிக்காது. ஐஐஜிஎஃப் தனிப்பட்ட தகவலை வழங்கும்படி கேட்டால், குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்காக தகவல் சேகரிக்கப்படும் மற்றும் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பாதுகாக்க போதுமான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.

IIGF இல் தானாக முன்வந்து தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணக்கூடிய எந்தவொரு தகவலையும் நாங்கள் எந்த மூன்றாம் தரப்பினருக்கும் (பொது/தனியார்) விற்கவோ பகிரவோ இல்லை. இந்த வலைத்தளத்திற்கு வழங்கப்பட்ட எந்த தகவலும் இழப்பு, தவறான பயன்பாடு, அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகல் அல்லது வெளிப்படுத்தல், மாற்றம் அல்லது அழிவிலிருந்து பாதுகாக்கப்படும். இணைய நெறிமுறை (ஐபி) முகவரிகள், டொமைன் பெயர், உலாவி வகை, இயக்க முறைமை, வருகை தேதி மற்றும் நேரம் மற்றும் பார்வையிட்ட பக்கங்கள் போன்ற பயனர் பற்றிய சில தகவல்களை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம். தளத்தை சேதப்படுத்தும் முயற்சி கண்டறியப்படாவிட்டால் இந்த முகவரிகளை எங்கள் தளத்திற்கு வரும் நபர்களின் அடையாளத்துடன் இணைக்க நாங்கள் எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை.

நாங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணக்கூடிய எந்த தகவலையும் IIGF இல் எந்தவொரு மூன்றாம் தரப்பினருக்கும் (பொது/தனியார்) விற்கவோ அல்லது பகிரவோ இல்லை. இணைய நெறிமுறை (IP) முகவரிகள், டொமைன் பெயர், உலாவி வகை, இயக்க முறைமை போன்ற பயனர் பற்றிய சில தகவல்களை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம். வருகையின் தேதி மற்றும் நேரம் மற்றும் பார்வையிட்ட பக்கங்கள். தளத்தை சேதப்படுத்தும் முயற்சி கண்டறியப்படாவிட்டால் இந்த முகவரிகளை எங்கள் தளத்திற்கு வரும் நபர்களின் அடையாளத்துடன் இணைக்க நாங்கள் எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை.