நம்பிக்கை, பின்னடைவு, பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு (TRUSS) கட்டமைத்தல்

இணையத்தின் விரைவான வளர்ச்சி மற்றும் அதன் பயன்பாடு மில்லியன் கணக்கான இந்தியர்கள் டிஜிட்டல் பயன்பாடுகள் மற்றும் சேவைகளை ஆன்லைனில் அணுகுவதில் மையமாக இருப்பதால், இணைய குற்றங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்களின் அதிகரிப்பையும் நாங்கள் காண்கிறோம். வரவிருக்கும் தொழில்நுட்பத்தில் இந்தியா அதன் திறனைத் திறக்க, எங்களுக்கு மிகவும் பாதுகாப்பான, பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான இணையம் தேவை, இது இணையத்தை துண்டு துண்டாக இல்லாமல் இந்தியாவின் மக்கள்தொகை ஈவுத்தொகையைப் பயன்படுத்த உதவும். அதே நேரத்தில், இணையத்தில் பயனர் தனியுரிமையைப் பாதுகாப்பது மிகவும் முக்கியமானது மற்றும் இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தால் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட அடிப்படை உரிமையாகும்.

இதை நோக்கி, அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் இணையத் தாக்குதல்களில் இருந்து இந்தியாவின் சைபர்ஸ்பேஸைப் பாதுகாப்பதற்கான இந்தியாவின் திறனை மேம்படுத்தும் கொள்கைகள் மற்றும் முன்முயற்சிகளை நாம் ஆராய வேண்டும், அத்துடன் ஜாதி, மதம் அல்லது பாலினத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் அனைவருக்கும் இணையத்தை பாதுகாப்பான இடமாக மாற்ற வேண்டும். இணையத்தின் உள்ளார்ந்த குறைபாடுகள், IoT, AI ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்புகள், தரவு உண்மைத்தன்மை மற்றும் அதிகரித்து வரும் டிஜிட்டல் துண்டாடுதல் போன்ற சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. மக்களிடையே சைபர் சுகாதாரக் கல்வியை மேம்படுத்த வேண்டிய தேவையும் உள்ளது.

இந்த துணை தீம் டிஜிட்டல் தனியுரிமை, இணையப் பாதுகாப்பு மற்றும் இணையச் சுற்றுச்சூழலில் நம்பிக்கையை வளர்ப்பதற்காக ஆன்லைன் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தும்.

இந்த துணைத் தீம் (ஆனால் இவை மட்டும் அல்ல) உள்ளிட்ட முக்கியமான சிக்கல்கள் பற்றிய விவாதங்களை ஆராயும்.

 • தரவு பாதுகாப்பு மற்றும் தனியுரிமை
 • இணைய பாதுகாப்பு
 • ஆன்லைன் பாலின அடிப்படையிலான வன்முறை (OGBV) 
 • டிஜிட்டல் கல்வியறிவற்ற குழந்தைகளையும் டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தில் குழந்தைகளையும் பாதுகாத்தல்
  • பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு ஆன்லைன் 
 • சட்டவிரோத மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் உள்ளடக்கத்தை சமாளித்தல் 
  • ஆன்லைன் ஸ்பேஸில் தவறான தகவல்களைக் கையாளுதல்
 • ஆன்லைன் வெறுப்பு பேச்சு
 • சைபர்-பாதுகாப்பு நடைமுறைகள்
 • சைபர்-நெறிமுறைகள் மற்றும் சைபர்-நெறிமுறைகள்
 • சைபர் தாக்குதல்கள் மற்றும் சைபர் மோதல்கள்
 • நம்பிக்கை மற்றும் பொறுப்புக்கூறல் நடவடிக்கைகள்
 • டிஜிட்டல் உள்ளடக்கம் 
 • இணையத்தில் மனித உரிமைகள்
 • டிஜிட்டல் கல்வியறிவு
 • சைபர் பின்னடைவு 
 • பாதுகாப்பான இணையம்
 • சட்டங்களின் ஒத்திசைவு
 • அரசியலமைப்பு உரிமைகள் 
 • சைபர் இராஜதந்திரம் 
 • இணையத்தைப் பாதுகாப்பதற்கான டிஜிட்டல் ஒத்துழைப்பு
 • தரவு நெறிமுறைகள்