1.4 பில்லியன்

இந்திய குடிமக்கள்

1.2 பில்லியன்

மொபைல் பயனர்கள்

800 மில்லியன்

இணைய பயனர்கள்

இந்தியா IGF பற்றி

உள்ளடக்கத்தைப் பற்றி - இணையத்தள ஆளுமை மன்றம் (IGF) என்பது பலதரப்புத் தளமாகும், இது பல்வேறு குழுக்களின் பிரதிநிதிகளை ஒன்றிணைக்கிறது, இணையம் தொடர்பான பொதுக் கொள்கைப் பிரச்சினைகளைப் பற்றி விவாதிக்க அனைவரையும் சமமாகக் கருதுகிறது.

இந்தியாவில் 1.4 பில்லியனுக்கும் அதிகமான குடிமக்கள் உள்ள இந்தியா, 1.2 பில்லியன் கைப்பேசி பயனர்கள், 800 மில்லியன் இணைய பயனர்கள் நாட்டில் வளர்ந்து வரும் இணைய கலாச்சாரத்தைப் பேசுகின்றனர். மின்-ஆளுமை மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு ஆகியவை இந்தியாவில் குறிப்பாக மேம்பட்ட இணையவெளியுடன் மிக முக்கியமானதாகிறது.

இந்தியா IGF (IIGF) இணைய நிர்வாகம் தொடர்பான பொதுக் கொள்கை சிக்கல்களில் ஈடுபட்டுள்ள அரசுகளுக்கிடையேயான நிறுவனங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள், தொழில்நுட்ப சமூகம், கல்விச் சமூகம் மற்றும் சிவில் சமூக அமைப்புகளுக்கு இடையேயான விவாதங்களை எளிதாக்கும் திறனை வழங்கும்.

இந்தக் கொள்கை உரையாடல், திறந்த மற்றும் உள்ளடக்கிய செயல்முறைகள் மூலம் சமமான அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இந்த நிச்சயதார்த்த முறை இணைய நிர்வாகத்தின் மல்டிஸ்டேக்ஹோல்டர் மாதிரி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது, இது இணையத்தின் வெற்றிக்கான முக்கிய காரணங்களில் ஒன்றாகும்.

இந்தியாவின் கருப்பொருள் IGF 2022

இந்திய இணைய ஆளுமை மன்றம்: பாரதத்தை மேம்படுத்துவதற்கான தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்துதல்

நாட்டின் வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்கு தொழில்நுட்பம் முக்கிய உந்துதலாக இருக்கும் காலகட்டமாக இந்த தசாப்தம் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. நகர்ப்புற இந்தியா தொழில்நுட்பத்தால் பயனடைந்தாலும், கிராமப்புற இந்தியா அல்லது பாரதம் இன்னும் பலன்களை அறுவடை செய்ய உள்ளது. இந்த மாற்றத்தை அடைய பல்வேறு பங்குதாரர்கள், அரசாங்கங்கள், வணிகம், தொழில்நுட்ப சமூகம் மற்றும் சிவில் சமூகம் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும்.

IIGF நிகழ்வுகளுக்கு முந்தைய நிகழ்வுகள் 2022

உலகளாவிய ஏற்பு (UA) தயார்நிலை குறித்த மெய்நிகர் பயிற்சித் திட்டம்
1வது மாணவர் இணைய ஆளுமை மன்றம் (SIGF) மாநாடு
இந்திய தேவைகளுக்கான குரல் அடிப்படையிலான இணையம்
திரு ஜியா-ரோங் லோ, ICANN உடனான ஊடாடும் அமர்வு “பன்மொழி இணையம் மற்றும் உலகளாவிய ஏற்றுக்கொள்ளல்”

9th-11th டிசம்பர் 2022

டெல்லி, இந்தியா

1

நாட்களில்

1

பேச்சாளர்கள்

1

விவாதத்திற்கான துணை கருப்பொருள்கள்

1

நேரடிப் பட்டறைகள்

1

உயர் நிலை பேனல்கள்

1

முதன்மை பேனல்கள்

1

ஃபயர்சைட் அரட்டைகள்

கலந்துரையாடலுக்கான துணை கருப்பொருள்கள்

இணைய நிர்வாக பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிக்க நாங்கள் இங்கு வந்துள்ளோம்

பொருளாதார முன்னேற்றத்தை நோக்கி டிஜிட்டல் கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவித்தல்

பொது டிஜிட்டல் தளங்கள்

நம்பிக்கை, பாதுகாப்பு, நிலைத்தன்மை, நிலைத்தன்மை

அடையப்படாதவற்றை அடைகிறது

நம்பிக்கை, பின்னடைவு, பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு (TRUSS) கட்டமைத்தல்

இணைய ஒழுங்குமுறை